Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1844)

Page 150 of dataset 142_6925
No.BirthBaptismVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherGodparentsNotes
11844.04.011844.04.03Rozdziele71Petrus KaczorCatholicmaleJoannes KaczorThecla Tylawski
21844.04.071844.04.08Rozdziele53Pelagia RusinCatholicfemaleSimeon RusinAnna Pregnar
31844.04.291844.04.30Rozdziele23Rosalia DraganCatholicfemaleStephanus DraganMaria Dziadok
41844.05.021844.05.05Rozdziele13Petrus KaczorCatholicmaleBasilius KaczorAnna Fryncko
51844.05.301844.05.05Rozdziele44Stephanus TelepCatholicmaleAlexius TelepEva Lizak
61844.05.041844.05.05Rozdziele40Joannes PregnarCatholicmaleTheodorus PregnarAnna Lizak
71844.05.241844.05.27Rozdziele12Anna DraganCatholicfemaleJoannes DraganHelena Kruk
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00150.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.