Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1841)

Page 140 of dataset 142_6925
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11841.04.11Rozdziele3Maria CieplikCatholicfemaleJoannes CieplikMaria Dragan
21841.05.06Rozdziele10Basilius TylawskiCatholicmaleAndreas TylawskiAnna Frincko
31841.05.18Rozdziele6Anna BajusCatholicfemaleSimeon BajusAhaphia Dudra
41841.07.13Rozdziele39Petrus MłynarCatholicmaleStephanus MłynarAnna Pregnar
51841.08.07Rozdziele50Joannes HawrilakCatholicmaleJoannes HawrilakMaria Pregnar
61841.08.12Rozdziele33Joannes GrabaniaCatholicmaleGregorius GrabaniaAnastasia Borsuk
71841.08.14Rozdziele12Stephanus DraganCatholicmaleJoannes DraganHelena Kruk
81841.08.26Rozdziele52Stephanus BubniakCatholicmaleFelix BubniakMaria Kaczor
91841.10.01Rozdziele13Maria KaczorCatholicfemaleBasilius KaczorAnna Frincko
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00140.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.