Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1842)

Page 143 of dataset 142_6925
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11842.08.12Rozdziele67Maria FrynckoCatholicfemaleStephanus FrynckoAnna Dziadok
21842.08.18Rozdziele41Rosalia FrynckoCatholicfemalePantelimonus FrynckoMaria Fryncko
31842.08.27Rozdziele42Basilius DraganCatholicmaleSimeon DraganAnna Prokop
41842.09.03Rozdziele25Stephanus GrabaniaCatholicmaleSimeon GrabaniaAnna Piernak
51842.09.05Rozdziele8Petrus TylawskiCatholicmaleMichael TylawskiAnna Holuta
61842.09.05Rozdziele8Basilius TylawskiCatholicmaleMichael TylawskiAnna Holuta
71842.10.08Rozdziele9Rosalia TylawskiCatholicfemaleJoannes TylawskiAnastasia Dragan
81842.10.11Rozdziele39Joannes MłynarCatholicmaleStephanus MłynarAnna Pregnar
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00143.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.