Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1843)

Page 147 of dataset 142_6925
No.BirthBaptismVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherGodparentsNotes
11843.04.111843.04.12Rozdziele64Jannes DudraCatholicmaleStephanus DudraEva TylawskiFirst name is “Jannes”. probably should be “Joannes”
21843.05.041843.05.05Rozdziele30Maria CapCatholicfemaleStephanus CapThecla Krupa
31843.05.131843.05.14Rozdziele9Maria TylawskiCatholicfemaleStephanus TylawskiEva Frincko
41843.05.231843.05.24Rozdziele2Justina GrabaniaCatholicfemaleSimeon GrabaniaMaria Bajus
51843.05.251843.05.26Rozdziele22Justina DziadokCatholicfemaleDaniel DziadokAhaphia Frynko
61843.06.041843.06.06Rozdziele12Anastasia TylawskiCatholicfemaleDaniel TylawskiAnna Borsuk
71843.08.261843.08.27Rozdziele43Justina DudraCatholicfemaleJoannes DudraAnna Tylawski
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00147.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.