Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1844)

Page 149 of dataset 142_6925
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11844.02.10Rozdziele55Joannes TeleppCatholicmaleDaniel TeleppEva Kołtko
21844.02.16Rozdziele17Theodorus DraganCatholicmaleMarcus DraganAnna Kołtko
31844.02.23Rozdziele66Joannes GrabaniaCatholicmaleOnuphrius GrabaniaMaria Tylawski
41844.02.23Rozdziele16Feodorus KocurCatholicmaleMichael KocurMaria Piernak
51844.02.24Rozdziele27Onisimus TyndirCatholicmaleIllegitimate? ?Maria Tyndir
61844.03.02Rozdziele51Basilius BajusCatholicmaleMathias BajusAnastasia Paulak
71844.03.19Rozdziele3Eva CieplikCatholicfemaleJoannes CieplikMaria Dragan
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00149.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.